سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت
احسان موحدنژاد – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین مصباحی – هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در این مقاله یک بررسی تجربی روی ساختار پاشش یک نوع انژکتور با جریان چندگانه که در موتور انژکتوری سمند با پاشش غیر مستقیم استفاده می شود، انجام شده است . هدف از این تحقیق شناخت خصوصیات و الگوی پاششانژکتور، و بررسی تاثیر فشار و دمای سوخت بر اتمیزاسیون پاشش می باشد . در بررسی حاضر فرایند اتمیزاسیون اسپری و مشخصات پاشش انژکتور با جریان چندگانه که بر روی موتور XU7GP-L3 در خودرو سمند و پژو نصب شده است به کمک تکنیک PDA 5 مورد مطالعه قرار گرفته است و تحت شرایط یکنواخت و در فشار و دماهای پاشش مختلف مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج تجربی حاکی از آن است که الگوی پاشش انژکتور با نحوه نصب آن روی پورت ورودی به سیلندر تطابق خوبی نداشته و منجر به شکل گرفتن یک چتر پاشش یکنواخت که به تشکیل کمترین میزان فیلم مایع سوخت بیانجامد نمی شود . همچنین افزایش فشار و دمای پاشش سوخت با تغییر ساختار اسپری تاثیر مطلوبی روی خصوصیات پاشش داشته و کیفیت اتمیزاسیون را افزایش می دهد