سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چهره قانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نارمک
محمدحسین مهدیه –

چکیده:

در این مقاله ساختار حفره در تابشدهی هدف های فلزی آلومینیوم و مس با استفاده از لیزر پالسی Nd:YAG بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. تابشدهی هدف ها در داخل سلول آب و در محیط آب مقطر انجام شده است. ساختار حفره ایجاد شده بصورت تابعی از شدت لیزر با استفاده از میکروسکوپ اپتیکی بررسی و برای دو فلز مقایسه شده است. نتایج بدست آمده وابستگی شدید ساختار حفره به پارامترهای لیزر و شرایط تابشدهی را نشان می دهد.