سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح اله رفعی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آیت اله قره قانی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تقطیر خورشیدی روش مناسبی برای استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی برای تهیه آب تازه ۱ است . واحدهای رطوبت زنی چند اثره (MEH ) که بر اساس روش رطوبت زنی – رطوبت گیری از هوا کار می کنند، از مؤثرترین روشها در میان واحدهای آب شیرین کن خورشیدی هستند . [۱] در این مطالعه پس از ساخت یک دستگاه آزمایشی آب شیرین کن خورشیدی چند اثره پارامترهای مختلف مؤثر بر عملکرد دستگاه ( دبی آب ورودی، دمای ورودی به رطوبت زن و تأثیر جریان اجباری و طبیعی هوا ) بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای آب ورودی به رطوبت زن مقدار تولید بخار و در نتیجه مقدار تولید آب شیرین افزایش می یابد . این درحالیست که برای افزایش دمای آب خروجی از کلکتور ، باید دبی آب شور ورودی کاهش یابد . این کاهش دبی آب باعث کاهش مقدار آب تقطیر شده در قسمت کندانسور دستگاه می شود . نتایج نشان می دهد که یک مقدار بهینه برای دبی آب شور ورودی به دستگاه وجود دارد . همچنین تفاوت قابل ملاحظه تولید دستگاه برای جریان طبیعی و اجباری هوا مشاهده شد که نشانگر مقاومت زیاد پگینگ استفاده شده، در مقابل جریان طبیعی هوای عبوری از رطوبت زن است