سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر چرخی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمد کاظمینی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
فرشید زمانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروژناسیون روغنهای خوراکی که جهت تبدیل روغنهای مایع به نیمه جامد بکار می رود، یکی از مهمترین فرآیندهای صنایع شیمیایی و غذایی است. یکی از رایج ترین کاتالیستهای استفاده شده در این صنعت کاتالیست نیکل بر پایه کیزلقور می باشد. در این مقاله چگونگی تاثیر افزودن بهبوددهنده هایZn و Mg ،Alبر گزینش پذیری و فعالیتکاتالیست مذکور بررسی شده است . بدین منظور کاتالیستهای مختلفی در نسبتهای ۱ ۱۰-۱%مولی از بهبوددهنده به نیکل ساخته شده است. افزایشAl/Ni=1%مولی به کاتالیستی با ۲۰ % اسمی نیکل، سبب افزایش فعالیتکاتالیست مذکور به میزان ۱۰-۱۳%می گردد. با انجام تست راکتوری، شرایط بهینه عملیاتی هیدروژناسیون در حضور کاتالیست مذکور فشار ۴ بار ، دمای۱۸۰درجه سانتی گراد و غلظت کاتالیست ۰/۰۵% وزنی تعیین گردیده است.