سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی
بابک توکلی – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی
علیرضا انصاری – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی
نادر جوان – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مقاله مطالعه ای بر روی شرایط عملکردی و اقتصادی پمچ حرارتی زمین گرمایی انجام شده است پمپ های حرارتی زمین گرمایی نسبت به سیستم های متداول تهویه مطبوع دارای مقدار مصرف انرژی کمتری هستند و هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگهداری در آنها پایین است. در این مقاله یک مطالعه تجربی در مورد عملکرد پمپ حرارتی زمین گرمایی در دو حالت گرمایش و سرمایش، در شرایط استاندارد تست پمچ های حرارتی زمین گرمایی انجام شده است. نتایج تستس عملکردی تطابق خوبی را با ضریب عملکرد استاندارد نشان می دهد. در پایان یک بررسی اقتصادی و امکان سنجی در مورد استفاده از پمپهای حرارتی زمین گرمایی در ایران امجام شده است. با جمعبندی مدت زمان بازگشت سرمایه برای پروژه های پمچ حرارتی زمین گرمایی در ایران حدودسال تخمین زده می شود.