سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
رضا پوزش – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
وحید وطنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
جمشید صباغ زاده – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده:

در این مقاله تداخل بین مدهایLP11,LP01دریک تار دو مدی دو شکستی شدید هم به طور تجربی و هم بصورت شبیه سازی شده نشان داده شده است .در آزمایش مشاهده شد الگوی تداخلی به شکل دو لبی در اثر استرس بین حالتهای مختلف فازی،گذار انجام می دهد بطوری که انرژی بین دو لب مبادله می شود.این الگوها بطور کیفی با نتایج بدست آمده از شبیه سازی برای حالتهای فاز متناظر مورد مقایسه قرار گرفته اند.