سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مردانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا

چکیده:

شعله نفوذی یکی از انواع شعله می باشد که به دلیل کاربردهای صنعتی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در بسیاری از کوره های صنعتی و تجهیزات حرارتی از آن استفاده می شود. لذا بررسی ویژگیهای آن نظیر میزان تولید NOX، طول شعله، پایداری آن ، حد فرار شعله، میزان برخاستگی شعله و توزیع دما و … مهم است. از راهکارهای مهم و کاربردی کنترل شعله توجه به بحث پیش گرم کردن و رقیق سازی می باشد. لذا در تحقیق جاری شعله نفوذی جریان – محوری گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفته و بصورت تجربی و عددی پدیده های رقیق سازی اکسیدایزر بوسیله نیتروژن و دی اکسید کربن و پیش گرم کردن اکسیدایزر مطالعه شده است. در این پژوهش طول و میزان برخاستگی شعله بوسیله عسکبرداری مستقیم، توزیع دما بوسیله ترموکوپل و حد فرار شعله مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شد که رقیق سازی موجب افزایش طول شعله و کاهش دمای آن می شود. در حین فرایند رقیق سازی تغییر رژیمهایی درشعله مشاهده شد که در ادامه تحقیق این تغییر رژیمها بیشتر مد نظر قرار گرفته است.