سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سیدجمال حسینی پور – استادیاردانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشک
عبدالحمید گرجی – مربی دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشکده

چکیده:

دراین مقاله پدیده گوشواره ای شدن در فرآیند کشش عمیق ورق های فلزی ناهمسانگرد به روش تجربی وشبیه سازی مورد مطالعه قرارگرفته است هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شکل اولیه بلنک بر کاهش پدیده گوشواره ای شدن می باشد. برای این منظور از ورق نورد سرد شده EK2محصول فولاد مبارکه استفاده گردید. در ابتدا خواص مکانیکی ، پارامترهای شکل پذیری و مقادیر ناهمسانگردی نرمال و صفحه ای توسط آزمون های استاندارد بدست آمد.سپس بلنک های با نسبت کشش متفاوت بر روی قالب کشش عمیق مورد آزمایش قرار گرفت و مقادیر گوشواره ای شدن اندازه گیری گردید. در کار تجربی جهت ایجاد شرایط یکسان در نیروی ورقگیر، در ساخت قالب تمهیداتی در نظر گرفته شد . شبیه سازی به کمک نرم افزار اجزای محدودABAQUS/Explicit 6.4-PR11انجام شدو به کمک آن تاثیر تغییرات بر روی بلنک اولیه در نسبت های کشش متفاوت بر پدیده گوشواره ای شدن بررسی گردید. نتایج حاصل از نرم افزار نشان داد که با اصلاح شکل اولیه بلنک ،گوشواره ای شدن به نحو مطلوبی کاهش می یابد.صحت نتایج حاصله در مقایسه با کار تجربی مورد تایید قرار گرفته است