سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم خلیلی گشنیگانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

فرآیند فولرینگ یک فرآیند آهنگری پیش‌فرم است و محصول این فرآیند به عنوان مادّه اولیه فرآیند پیش‌فرم بعدی یا آهنگری نهایی در قالب بسته به کار گرفته می‏شود. کاهش سطح مقطع در یک ناحیه خاص از بیلت و افزایش طول همان ناحیه از مهمترین اهداف به‏کارگیری قالب پیش فرم‏فولر است. با توجه به آنکه در فرآیند فولرینگ مواد در جهات مختلف جریان ‏می‌یابند، از دیرباز یکی از دغدغه‏های متخصصین، پیش‏بینی میزان توزیع طولی و عرضی مواد برای قالب طراحی شده بوده است. برای مطالعه اثر عوامل مختلف بر جریان فلز و نیروی لازم طی این فرآیند، آزمایشات عملی و روش اجزاء محدود در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مقالة حاضر، تاثیر هندسه بیلت و اثر نوع پروفیل طولی قالب بر نیروی آهنگری و توزیع عرضی و طولی مواد، بررسی گردیده است. مشاهده گردید که ازدیاد طول، توزیع عرضی و نیروی مربوط به یک بیلت با مقطع مربعی، بیش از مواد مربوط به یک بیلت با مقطع دایروی مشابه است. همچنین نیروی آهنگری لازم و ازدیاد طول حاصل از به‏کارگیری یک قالب قوسی-تخت، بیش از مقادیر مربوط به یک قالب فولر مشابه تخت-تخت است. همچنین میان نتایج عددی و تجربی، تطابق نسبتاً خوبی وجود داشته است.