سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سرعتهای جوشکاری و هندسه ابزار در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW بر کیفیت جوش و همچنین ارتباط آنها با عیوب تشکیل یافته در جوش بررسی شده است. برای انجام آزمایشات از آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ به ضخامت ۴ میلیمتر و ابزارفولادی گرم کار H13 استفاده شد. افزایش قطر شولدر و سرعت دورانی و کاهش سرعت پیشروی، از یک سو با افزایش میزان حرارت ورودی موجب سیلان بیشتر و آسانتر مواد و کاهش عیوب تونلی و حفره و از سوی دیگر با افزایش احتمال ذوب موضعی و چسبیدن فلزجوش به سطح ابزار موجب کاهش کیفیت سطح جوش میشد. ضمن برابری استحکام نهایی نمونه های تک پاسه FSW با نمونه ی دو پاسه TIG میزان درصد تغییر طولها در آنها بیشتر بود که نشان دهنده ی شکل پذیری بهتر نمونه های FSW بوده است همچنین تمامی نمونه های FSW از سمت AS شکستند که نشان دهنده ی خواص ضعیف تر این ناحیه نسبت به RS می باشد.