سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ضحی وطنی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی
حسین ابوالقاسمی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی
سید جابر صفدری – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژ

چکیده:

در این مقاله، سعی شده است عملکرد اریفیس به عنوان یک کنترل کننده جریان تحت شرایط خلاء مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از اریفیس به عنوان جایگزین مناسبی برای دبی سنج های حرارتی باعث شده است تا مشکلات متعددی که در زمینه اندازه گیری جریان خصوصًا در صنایع هسته ای وجود دارد، حل شود. در این پژوهش، اریفیس با سایزهای مختلف ساخته شده و سپس اثر پارامترهای مختلف از جمله فشار ورودی و خروجی، سایز اریفیس بر روی سرعت جریان گاز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، برای یک اریفیس با قطر روزنه معین افزایش نسبت فشار خروجی به فشار ورودی بین بالادست و پایین دست اریفیس باعث افزایش سرعت جریان تا یک حد معین میشود. همچنین با تغییر قطر اریفیس، میتوانیم به مقدار افت فشار مطلوب دست یابیم. در این آزمایشها دیده میشود نتایج تئوری از انطباق مطلوبی نسبت به دبی سنج حرارتی (MFC)که در مسیر جریان قرار دارد، برخوردار است. به علاوه خطای مقادیر تجربی و تئوری بسیار اندک و ماکزیمم ۱۴% است.