مقاله مطالعه تحليلي و تجربي ناپايداري در فرآيند فرزکاري و بررسي چگونگي تاثير پارامترهاي برشي و سختي ابزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تحليلي و تجربي ناپايداري در فرآيند فرزکاري و بررسي چگونگي تاثير پارامترهاي برشي و سختي ابزار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزکاري
مقاله چتِر
مقاله آلياژ تيتانيوم Ti6Al4V
مقاله آزمايش مودال
مقاله مدل سازي نيروي برشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابي زارچي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رازفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، به کمک معادلات ارتعاشي ابزار در دو جهت x وy ، پديده چتر در فرآيند فرزکاري مدل سازي شده است. براي حل اين معادلات، ويژگي هاي ساختاري ابزار برشي، نظير فرکانس طبيعي اصلي، ضريب ميرايي و سختي آن در جهت هاي x و y بايد معلوم باشد. براي تعيين اين ويژگي ها، “آزمايش مودال” انجام شده و نتايج آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مدل تحليلي ارايه شده براي پديده چتر، در عمق هاي برش محوري مختلف مورد بررسي تجربي قرار گرفته و درستي آن تاييد شده است. ميزان عمق برش بحراني در فرآيند شيارتراشي آلياژ تيتانيوم Ti6Al4V با ابزار کاربايدي بصورت هاي تجربي و تحليلي در حدود ۵ ميليمتر بدست آمده است. پس از اطمينان از صحت مدل ارايه شده براي پيش بيني وقوع يا عدم وقوع پديده چتر، تاثير پارامترهاي سرعت برشي، سختي ابزار فرز انگشتي و عمق برش شعاعي بر پايداري سيستم برشي شبيه سازي شده است. با افزايش سرعت برشي، سيستم بين حالت هاي پايدار و ناپايدار چند بار سوييچ مي کند. دليل اين رفتار شکل خاص نمودار دالان هاي پايداري (SLD) است. افزايش سختي ابزار برشي و کاهش ميزان درگيري شعاعي ابزار با قطعه کار فرآيند را پايدارتر مي سازد.