مقاله مطالعه تحليلي و عددي آثار ضربه روي نانوکامپوزيت هاي پليمر-خاک رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تحليلي و عددي آثار ضربه روي نانوکامپوزيت هاي پليمر-خاک رس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله پليمر
مقاله خاک رس
مقاله روش اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي خوزاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تحليلي و عددي براي نانوکامپوزيت ها سبب کاهش هزينه هاي بسيار زياد آزمايش مي شود. در اين پژوهش، براي مطالعه آثار ضربه روي نانوکامپوزيت ها، نانوذرات خاک رس و پليمر پلي يورتان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده اند. مدل سازي اجزاي محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده و براي تحليل ضربه از محيط LS DYNA استفاده شده است. در مدل سازي، وجود سه ناحيه متمايز پليمر، ذرات خاک رس و ناحيه بين فازي در نظر گرفته شده اند. ابتدا، صحت مدل سازي عددي ارزيابي شده و آن گاه آثار روي هم رفتگي ذرات، فاصله قائم بين ذرات، نسبت منظر و تغييرات نسبي درصد حجمي خاک رس روي عکس العمل نانوکامپوزيت در برابر ضربه مورد مطالعه شده است. در بحث ضربه مقدار جابه جايي نمونه و نيروي بيشينه در محل تماس از عوامل مهم است. در اين پژوهش، آثار عوامل گفته شده روي خواص ضربه اي مانند مقدار جابه جايي نمونه و نيروي بيشينه در محل تماس مطالعه و تحليل شده است. براي مطالعه اثر عوامل ساختاري، دو سرعت مختلف براي ضربه زننده انتخاب شد و براي اين دو سرعت بيش از ۱۶۰ مدل اجزاي محدود مطالعه و پارامترهاي موثر به همراه عوامل محدود کننده ارزيابي شده است. براي اثر هر عامل ساختاري روي خواص ضربه اي نمودارهاي جداگانه به دست آمده و تحليل شده است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد، هرگاه نسبت منظر ذرات نانوکامپوزيت برابر ۱۰۰ بوده و داراي ضريب روي هم رفتگي ۰٫۵ و ضريب لايه لايه شدن ۰٫۵۱ باشند، کسر حجمي نانوذرات خاک رس در محدوده ۱٫۵ تا ۳ درصد را مي توان به عنوان شرايط بهينه براي مقابله با آثار ضربه روي اين مواد در نظر گرفت.