مقاله مطالعه تحليلي چروکيدگي الاستيک لبه صفحات گرد در فرآيند کشش عميق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تحليلي چروکيدگي الاستيک لبه صفحات گرد در فرآيند کشش عميق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چروکيدگي الاستيک
مقاله فانکشنال دو شاخه اي
مقاله تئوري تغيير شکل کوچک
مقاله تئوري تغيير شکل بزرگ
مقاله فرآيند کشش عميق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مويديان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايان مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مدل دو بعدي تنش صفحه اي و فانکشتال دو شاخه اي بر اساس تئوري عمومي يگانگي هيل در مختصات قطبي، شرايط بحراني چروکيدگي الاستيک لبه ورق گرد (تعداد موج هاي تشکيل شده در لبه ورق و همچنين محدوده چروکيدگي)، طي فرآيند کشش عميق به طور تحليلي و به منظور بهبود نتايج قبلي، به دست آورده شده است. در اين حل تحليلي، حد الاستيک بودن ماده علاوه بر شرايط بحراني محدوده چروکيدگي الاستيک، لحاظ شده و در به دست آوردن فانکشنال دوشاخه اي از تئوري تغيير شکل کوچک و بزرگ استفاده گرديده  و در نهايت به مقايسه اين دو تئوري پرداخته  شده است. مزيت قابل توجه نتايج به دست آمده با اين روش نسبت به نتايج ساير مولفين که اغلب از روش هاي عددي استفاده نموده اند، به دست آوردن پاسخ صريح و همچنين استفاده از تئوري تغيير شکل بزرگ در به دست آوردن مقادير بحراني مي باشد.