سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرتاش معتمدی – عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای زلزله
هومن یوسف پور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

استفاده از ملاک جذب انرژی و توزیع خسارت، یکی از ایده هایی است که می تواند به عنوان معیاری برای طراحی مقاوم یا مقاوم سازی ساختمانها مطرح باشد . بنظر می رسد الحاق میراگرهای جذب انرژی در طبقات یک ساختمان، توزیع خسارت زلزله را در ارتفاع آن تغییر د هد. در این راستابمنظور مشاهده تأثیر میراگرهای جذب انرژی در توزیع خسارت در اعضای سازه ای و میزان انرژی جذب شده در میراگرها، تعدادی ساختمان بتنی مسلح طرح گردیده و با برنامه کامپیوتری IDARCکه قادر به تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند . توزیع خسارت در اعضا و طبقات مختلف، در دو دسته ساختمانهای بدون میراگر و با میراگر فلزی جاری شونده و همچنین رفتار هیسترتیک میراگرها و میزان جذب انرژی آنها در طبقات مختلف از نتایج بدست آمده می باشد.