سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک
حسین مهمانواز – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مکانیک

چکیده:

به منظوراجتناب از تکرار آزمایشهای عملی، فرآیند شکل دهی انفجاری دو صفحه نامتجانس با تغییر شکل پلاستیکی مورد بررسی تحلیلی و عددی قرار گرفته است . مدل تحلیلی ارائه شده با توجه به اصل بقای انرژی و رعایت شرایط تکیه گاهی و لحاظ نمودن مقادیر بحرانی ضربه و تغییر شکل تدوین شده است ، ماکزیموم تغییر شکل ورق و احتمال گسیختگی با توجه به خواص مکانیکی صفحه ها پیش بینی می شود .بجهت دینامیکی بودن بار های وارده از نرم افزار LS-DYNA ANSYS کمک گرفته شده و حاصل بامقدار تحلیلی مقایسه ، تشابه نسبتأ خوبی مشاده شده است .