سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشیار مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی
فرزاد مویدیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی

چکیده:

بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشتال دو گانه بر اساس تئوری عمومی یکتایی هیل در مختصات قطبی، شرایط بحرانی چروکیدگی الاستیک لبه ورق گرد (تعداد موج های تشکیل شده در لبه ورق و همچنین محدوده چروکیدگی)، طی فرآیند کشش عمیق به طور تحلیلی و به منظور بهبود نتایج قبلی، به دست آورده شده است. در این حل تحلیلی، حد الاستیک بودن ماده علاوه بر شرایط بحرانی محدوده چروکیدگی الاستیک، لحاظ شده و در به دست آوردن فانکشنال دوگانه از تئوری تغییر شکل بزرگ استفاده شده است. مزیت قابل توجه نتایج به دست آمده با این روش در نظر گرفتن تئوری تغییر شکل بزرگ می باشد، چرا که اغیب مولفین به بررسی این موضوع با در نظر گرفتن تئوری تغییر شکل کوچک پرداخته اند. در نهایت اثبات می شود استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ با صرف نظر کردن از ترم های غیر خطی نتایج یکسانی را با تئوری تغییر شکل کوچک در به دست آوردن شرایط بحرانی دارد.