سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیروس جعفری – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
ریچارد جی هک – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه گلف کانادا

چکیده:

کشت درازمدت گیاهان زراعی به ویژه نیشکر که نیاز به پتاسیم زیادی نیز دارد، بدون مصرف کودهای پتاسیمی در اراضی هفت تپه خوزستان تقریباً یک معماست که اثرات آن بر کانی های خاک می تواند جالب باشد . تجزیه کانی های پتاسیم دار از منابع تامین پتاسیم گیاه می باشد (۳) آزادسازی پتاسیم از کانی های رسی بویژه ایلیت منبع دیگر تامین پتاسیم گیاه می باشد (۵) و سبب تبدیل این کانی ها به رس های قابل انبساط گردد (۲) عوامل مؤثر در تبدیل میکا به کانی های ۲ :۱ قابل انبساط شامل طبیعت کانی، اندازه ذرات و ویژگی های محیط اطراف می باشد (۲) همچنین اسید اگزالیک و دیگر عوامل کمپلکس کننده حاصل از فعالیت موجودات زنده و تجزیه آنها در خاک، سبب حذف آهن و یون های دیگر از محلول خاک شده و این مکانیزم به حل شدن بیشتر میکاها و آزاد شدن پتاسیم بین لایه ای منجر می شود (۱) در این مطالعه اثر کشت و کار بدون کود پتاسیمی در خاک های منطقه هفت تپه خوزستان در مقایسه با اراضی کشت نشده بررسی شد .