سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده جعفری – گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مریم کریمی – کریمی
امیرحسین احمدخان کردبچه – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم وصنعت ایران و مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ری

چکیده:

در این مقاله ما خصوصیات ترابرد الکتریکی را در نانو قطعه گرافین چند ترمیناله با استفاده از تقریب لاندا ئور و مدل تنگ بست قوی مورد مطالعه قرار داده ایم .ما یک قطعه دوترمیناله و چهارترمیناله را متشکل از اتصال نانوریبان زیگزاگ و آرمچیر در نظر می گیریم. نتایج ما بیان می کند که خصوصیات ترابرد الکترون در هر قطعه چند ترمیناله بر پایه نانوریبان گرافین به هندسه منطقه اتصال و تعداد صفحات بسی ر حساس است. به علاوه تاثیر لبه ها در ترابرد الکترون مورد مطالعه قرار گرفته است. خصوصیات الکتریکی غیر معمول گرافین آنرا مورد خوش آتیه ای برای کاربرد های الکتریکی آینده می سازد. اینگونه مطالعات نظری می تواند برای ساخت نانو قطعات الکتریکی مفید واقع شود.