سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران شاه منصوری – گروه فیزیک . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هنگامی که یک نمونه نیمرسانا را با یک برنامه مشخص حرارت می دهیم ، فریاندهای همچون گسیل نور ، رسانندگی و گسیل الکترون به خارج از نمونه و … رخ خواهد داد . در این مطالعه سعی شده ، تقدم رخداد فرایندهای نوردهی و رسانندگی و احتمال رخداد هر کدام نسبت به دیگری ، مورد بررسی قرار بگیرد . نتیجه مطالعه ، عبارت از تقدم فرایند نوردهی بر رسانندگی است ، و همچنین احتمال رخداد فرایند نوردهی نسبت به فرایند رسانندگی ، با چگالی الکترونهای بدام افتاده متناسب است . یعنی فریاند نوردهی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ احتمال کلی رخداد بر فرایند رسانندگی تقدم دارد