مقاله مطالعه تشريحي گوناگوني هاي طبيعي حلقه ويليس در ۱۳۲ نمونه جنين، نوزاد و بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۹۹ تا ۴۰۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تشريحي گوناگوني هاي طبيعي حلقه ويليس در ۱۳۲ نمونه جنين، نوزاد و بالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلقه ويليس
مقاله گوناگوني هاي تشريحي
مقاله گردش خون مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادمهر مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاح زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: باطني فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نجات فريده
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: دادمهر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نازپرور بشير
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي اردكاني شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات فراواني در رابطه با گوناگوني هاي تشريحي هر سگمان از عروق تشکيل دهنده حلقه ويليس انجام گرفته است، ولي تعداد کمي از آنها گوناگوني هاي حلقه ويليس را به صورت کلي بررسي کرده اند. در اين مطالعه تمام حلقه ويليس و گوناگوني هايش در يک گروه ايراني مورد بررسي قرار گرفت و با مطالعات قبلي مقايسه شد.
روش بررسي: گوناگوني هاي تشريحي حلقه ويليس در مغز ۱۳۲ جسد ايراني (۱۰۲ مرد بالغ و ۳۰ جنين و نوزاد) مطالعه شد. فرآيند تشريح، جهت مطالعات و بررسي هاي بيشتر، تصويربرداري ديجيتالي شد و به کمک نرم افزار کامپيوتري قطر هر سگمان اندازه گيري شد. گوناگوني هاي حلقه ويليس به صورت کلي و سگماني برسي و با مطالعات گذشته مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: مشخص ترين گوناگوني هيپوپلازي يک و يا دو طرفه شريان رابط خلفي بود. در هيچکدام از شريان هاي مغزي قدامي و شريان هاي خلفي، آپلازي ديده نشد. در %۳٫۳ از نمونه هاي جنين و نوزاد و %۳ از نمونه هاي بالغ شريان رابط خلفي راست و چپ وجود نداشت. فقط در يک مورد از نمونه هاي بالغ شريان رابط قدامي آپلاستيک بود.
نتيجه گيري: گوناگوني هاي تشريحي حلقه ويليس در نژاد ايراني که در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت با جمعيت هاي مختلفي که در مطالعات ديگر بررسي شده بودند، تفاوت قابل ملاحظه اي نداشت. مهمترين تفاوت بين حلقه ويليس جنين و بالغ در قطر شريان رابط خلفي و شريان مغزي خلفي (که در تشکيل حلقه شرکت دارد) مي باشد.