سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلوه سهرابی پور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
رضا ربیعی –

چکیده:

Gracilariopsis longissima (Papenfuss) Stentoft , Farnham & Irvine از هر گونه های خانواده Gracilariaceae از شاخه جلبکهای قرزاز انواع آگاروفیت مهم در سطح جهانی می باشد که محتوی آگار آن دارای کمیت و کیفیت بسیار مطلوبی می باشد. در طی این تحقیق که از خرداد ۱۳۸۲ به مدت ۲ سال در نواحی جزر و مدی خطوط ساحلی جنوب ایران به اجرا در آمد خصوصیات ریخت شناسی و تشریحی این گونه مورد و مراحل سیکل زندگی آن در عرصه های طبیعی و نیز مزرعه کشت آزمایشی گونه درمحیط طبیعی دریا مورد بررسی قرار گرفت. عمده پراکنش گونهدر مناطق جزر و مدی است که دارای شیب ملایم بوده و بافت ماسه ای با جریان آرام آب داشته وحفاظت شده از امواج باشند. ویژگیهای ریخت شناسی و تشریحی مطالعه شده گونه در این گزارش ارائه می گردد.