سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رضا نعمت اللهی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

برای کاهش میزان خسارت در شهرها و روستاها، ابتدا باید نوع و میزان خسارت در آن پهنه ها مشخص شد. بر مبنای تحقیقات انجام شده در سطح جهان، روشهای تعیین خسارت را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از : ۱ـ روشهای تجربی (بازدید عینی)، ۲ـ روشهای تحلیل (مدلسازی)، ۳ـ روشهای آزمایشگاهی (آزمایشات مخرب و غیر مخرب). در پهنه های بزرگ بدلیل مشکلات فراوان ازروشهایی که بر پایه بررسی کیفی می باشند به عنوان غربال اولیه استفاده می شود. در مقاله حاضر یک مطالعه خاص در مورد انواع مختلف سازه ای موجود در ایران انجام شده است تا این روش برای سازه های موجود ر ایران دقت سنجی شود. در این جهت از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده شده است. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در مورد سازه های مختلف موجود در کشور؛ این روش از دقت بسیار خوبی برخوردار است و می تواند بستری مناسب برای بررسی آسیب پذیری و اجرای مقاوم سازی درکشور ایجاد کند.