مقاله مطالعه تطبيقي ارزش هاي تربيت فرزند در آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۱۱ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي ارزش هاي تربيت فرزند در آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي تربيت فرزند
مقاله خانواده
مقاله جامعه پذيري
مقاله مطالعه تطبيقي
مقاله آسياي ميانه
مقاله خاورميانه و شمال آفريقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدني پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: معدن مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان امروز با وجود شباهت هاي زيادي که در نتيجه پديده جهاني شدن در ابعاد و سطوح مختلف زندگي اجتماعي روي داده، هنوز شاهد تفاوت هاي قابل توجهي در ابعاد و سطوح مختلف زندگي اجتماعي هستيم. مساله اصلي اين پژوهش ارزش هاي تربيت فرزند است که با توجه به تئوري هاي مختلف، ۹ ويژگي مهم از سوي والدين در جريان جامعه پذيري کودکان مطمح نظر قرار گرفته است.
هدف اصلي پژوهش پاسخ به اين سوال است که مهم ترين ارزش هايي که در کشورهاي مورد بررسي در خصوص تربيت فرزندان وجود دارند چه هستند؟ آن گاه در مورد شباهت ها و تفاوت هايي که بين هر کدام از کشورها وجود دارند، بحث مي شود. روش تحقيق به صورت تحليل ثانويه مي باشد. داده ها از پيمايش جهاني ارزش ها (WVS) و از موج چهارم آن به دست آمده است. نمونه تحقيق شامل ۱۴ کشور از مناطق آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا که داده هاي آن ها موجود بود، مي باشند. نتايج نشان مي دهند که با وجود برخي اشتراکات، الگوي ارزشي در خصوص تربيت فرزند در آسياي ميانه با الگويي که در خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد کمي متفاوت است. به علاوه يافته ها نشان مي دهند که بين کشورهاي مورد بررسي در خصوص اهميت هر کدام از ارزش ها تفاوت معناداري وجود دارد.