مقاله مطالعه تطبيقي استهلاك مجاز مالياتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۶۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي استهلاك مجاز مالياتي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشويقات مالياتي
مقاله استهلاك دارايي هاي ثابت
مقاله استهلاك [مجاز] مالياتي
مقاله مطالعه تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي نقده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رفتار مالياتي با هزينه هاي استهلاك دارايي هاي ثابت در قوانين مالياتي ايران و تعدادي از كشورهاي دنيا مطالعه و مقايسه شده است. ساختمانها، طيفي از دارايي هاي مورد استفاده در بخش انرژي و دارايي هاي نامشهود از بين انواع دارايي هاي ثابت جهت مطالعه و مقايسه انتخاب شده اند. دليل اين انتخاب در وهله نخست سهم عمده ساختمانها در سبد دارايي هاي شركتها و ساير موسسات اقتصادي، سهم بالاي بخش انرژي در اقتصاد كشورمان و بالاخره اهميت دارايي هاي نامشهود و مغفول ماندن اين دارايي ها در اكثر مطالعات انجام شده در كشور بوده است. تنوع در روش هاي محاسبه استهلاك، مقايسه بين مقررات نظام هاي مختلف مالياتي را دشوار مي سازد. براي فراهم نمودن امكان مقايسه بهتر بين كشورها، به جاي توجه به نرخ ها يا روش هاي استهلاك، ميزان اسمي بازيافت بهاي تمام شده در دوره هاي پنج و ده ساله مقايسه شده است. نتايج مطالعات انجام شده حاكيست كه در زمينه رفتار مالياتي با هزينه استهلاك انواع ساختمانها، علايم تجاري، حق الامتياز، مجوز، حق تاليف و حق اختراع مقررات مالياتي ايران نسبت به اكثر كشورهاي مورد مطالعه مشوقانه تر و در عين حال در مورد دارايي هاي بخش انرژي و سرقفلي سختگيرانه تر است. مقاله همچنين نتيجه مي گيرد كه تورم شديد حاكم بر اقتصاد ايران و اثر كاهشي تورم بر ميزان مشوقانه بودن رفتار مالياتي با استهلاك ميزان سختگيرانه تر بودن رفتار مالياتي با استهلاك برخي دارايي ها در ايران در قياس با كشورهاي مورد مطالعه را تشديد كرده است. توصيه هاي سياستي و پيشنهاداتي نيز براي اصلاح مقرات استهلاك در ايران ارايه شده است.