مقاله مطالعه تطبيقي حداقل مجموعه داده هاي نظام مديريت اطلاعات پيوند اعضا در کشورهاي منتخب و ارايه راهکار مناسب براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۹۷ تا ۵۰۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي حداقل مجموعه داده هاي نظام مديريت اطلاعات پيوند اعضا در کشورهاي منتخب و ارايه راهکار مناسب براي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده ها
مقاله مديريت اطلاعات
مقاله پيوندها
مقاله مطالعه تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندي پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي قيوم آبادي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طراحي و اجراي حداقل مجموعه داده ها (Minimum Data Set) در مراکز درماني مقدمه مديريت اطلاعات بيماري است و ارتقاي کيفيت مراقبت و کنترل آن را به دنبال دارد. MDSپيوند به عنوان مجموعه گسترده اي از واژه ها و تعاريف پذيرفته شده قلمداد مي شود و با فراهم آوردن يکي از مهم ترين ابزار هاي مديريتي براي تصميم گيري در صنعت سلامت متضمن دسترسي به داده هاي بهداشتي دقيق و بدون ابهام بيماري ها است. از اين رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه حداقل مجموعه داده هاي نظام مديريت اطلاعات پيوند اعضا در کشورهاي کانادا، مالزي و استراليا و ارايه راهکار مناسب براي ايران انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و به صورت تطبيقي در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. ابتدا MDS پيوند موجود در کشور بررسي شد، سپس MDS پيوند در کشورهاي منتخب به عنوان کشورهاي پيشرو در سيستم ثبت پيوند از طريق متون و منابع الکترونيکي مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله تحليل داده هاي MDS پيوند در کشورهاي منتخب، با استفاده از جداول تطبيقي و تعيين وجوه اشتراک و افتراق مجموعه داده ها انجام گرديد و در نهايت با توجه به نتايج حاصل، مجموعه اي از فرم هاي ثبت پيوند اعضا براي کشور طراحي و پيشنهاد گرديد.
يافته ها: حداقل مجموعه داده هاي پيوند اعضا در قالب ۲۳ فرم به صورت سه دسته (فرم هاي ثبت گيرنده پيوند، فرم هاي ثبت اهدا کننده عضو، فرم هاي پيگيري مراقبت هاي بعد از پيوند و فرم اهدا کننده زنده و مرگ مغزي) طراحي و پيشنهاد گرديد و مورد تاييد صاحب نظران واقع شد.
نتيجه گيري: به منظور ثبت کليه داده ها و بررسي ها و گزارش گيري آتي با مشخصه هاي متفاوت، بايد فرم هاي مختلفي جهت ثبت داده ها در فرايند اهداي اعضا طراحي شود تا دقيق ترين اطلاعات به واسطه تکميل اين فرم ها وارد بانک اطلاعاتي شبکه فراهم آوري اعضاي پيوندي شود و مورد استفاده قرار گيرد. MDS پيوند در قالب فرم هاي طراحي شده، منجر به کنترل هزينه ها و ارتقاي مديريت پيوند در کشور مي گردد. همچنين مطالعات بقا، ميزان اهدا و اطلاعات مورد نياز براي بررسي هاي علمي و سياست گذاري هاي کشوري بر اساس اين اطلاعات ممکن مي باشد.