مقاله مطالعه تطبيقي داستان مرد و گنج از مثنوي با کتاب کيمياگر پائولوکوئيلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي داستان مرد و گنج از مثنوي با کتاب کيمياگر پائولوکوئيلو
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسانه شخصي
مقاله اكسير اعظم
مقاله روح جهان رويا
مقاله كيمياگري
مقاله گنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات فارسي مولانا از برجسته ترين شاعراني است که درسرودن مضامين عارفانه دستي توانا دارد و تمثيلاتش مشحون از معرفت و عشق است. از زمره اين حکايات عرفاني داستان مرد و گنج از دفتر ششم مثنوي معنوي است که رد پاي اين شناخت را بوضوح در کتاب کيمياگر پائولوکوئيلو مي بينيم. اين تاثير انسان راوادار مي سازدكه بر فراگير بودن انديشه عالي و جهاني مولانا آفرين گويد و او را بستايد. پژوهش حاضر در صدد است با تطبيق بين اين دو داستان، وجوه تشابه و تفريق آن دو را بنمايد و تاثير ذهن و سخن مولانا را بر انديشه نويسنده بزرگ آمريکاي لاتين بوضوح نشان دهد.