مقاله مطالعه تطبيقي راهبردهاي توليد در صنعت فناوري اطلاعات ايران، کره و ژاپن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي راهبردهاي توليد در صنعت فناوري اطلاعات ايران، کره و ژاپن
این مقاله دارای ۵۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد توليد
مقاله صنعت فناوري اطلاعات
مقاله مطالعه تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک راهبرد ساخت و توليد يکي از مهمترين مولفه ها در فرآيند برنامه ريزي کسب و کار يک سازمان است. طي سال هاي اخير تحقيقات جدي در زمينه راهبرد توليد صورت گرفته است. براي کسب مزيت رقابتي، راهبردهاي بازاريابي و توليد بايد با راهبرد سازمان مرتبط و همراه باشند [اسکينر، ۱۹۶۹]. وقتي سازمان ها نتوانند به ارتباط بين راهبرد توليد و راهبرد سازمان پي ببرند، با نظام  هاي توليدي غيررقابتي، که پرهزينه و وقت گير است، مواجه خواهند شد.
هدف از اين تحقيق، بررسي و مقايسه استراتژي هاي ساخت و توليد و تاثير آن بر عملکرد سازماني در صنعت فناوري اطلاعات ايران، کره و ژاپن است. شالوده اين تحقيق بر دو فرض اساسي استوار مي باشد: ۱) اقدامات و راهبردهاي توليد در اين سه کشور، تفاوت معني داري دارند؛ ۲) اين تفاوت ها به طور چشمگير بر عمليات ساخت و توليد و عملکرد سازماني تاثير مي گذارد.
تمرکز اين تحقيق بر شناسايي تفاوت هاي موجود بين ايران، کره و ژاپن در راهبردهاي توليد و عملکرد و اقدامات کسب و کار از طريق بررسي نتايج حاصل از پرسش نامه هاي ارسالي براي شرکت هاي فناوري اطلاعات اين سه کشور مي باشد. تفاوت هاي بين شرکت هاي ايراني، کره اي و ژاپني از چندين زاويه مورد بررسي قرار گرفته است.