مقاله مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليتهاي کميته مديکال رکورد در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليتهاي کميته مديکال رکورد در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستندات پزشکي
مقاله کميته ثبت مستندات پزشکي
مقاله بيمارستان
مقاله بيمارستانهاي آموزشي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش کميته مديکال رکورد در نظارت و ارزيابي کيفيت پرونده هاي پزشکي و حمايت از استانداردهاي لازم در ارتباط با آن، مطالعه اي در مورد وضعيت موجود کميته مديکال رکورد در ايران و ارايه الگو انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است. الگوي پيشنهادي بر اساس وجوه تشابه و اختلافات مولفه هاي ساختار و فعاليتهاي کميته مديکال رکورد در کشورهاي منتخب طراحي شد، سپس در اختيار صاحبنظران قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي حاصل از تکنيک دلفي نشان داد که ۹۷٫۲ درصد صاحبنظران با هدف، ۶۳٫۹ درصد با ترکيب اعضا، ۹۴٫۴ درصد با مراجع تحت نظارت، ۹۷٫۲ درصد با قوانين و استانداردها، ۹۱٫۷ درصد با شرح وظايف کميته مديکال رکورد موافق بودند. در نهايت ۸۶٫۴ درصد از صاحبنظران با الگوي پيشنهادي موافق بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نقايص مربوط به دستورالعمل کميته مديکال رکورد و موافقت اکثر صاحبنظران در ارتباط با الگوي پيشنهادي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران بايد دستورالعمل جديد با ساختار جامع و فعاليتهاي مکتوب و مدون براي کميته مديکال رکورد تدوين و به تمام بيمارستانها ابلاغ کند.