مقاله مطالعه تطبيقي سامانه طبقه بندي اقدامات سلامت بيماري هاي قلب و عروق در كشورهاي منتخب با ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي سامانه طبقه بندي اقدامات سلامت بيماري هاي قلب و عروق در كشورهاي منتخب با ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلب و عروق
مقاله طبقه بندي ها
مقاله بهداشت و تندرستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي قلب و عروق يکي از دلايل مهم مرگ و مير انسان ها و از عوامل مهم غيرفعال كردن منابع انساني است. در طراحي سامانه طبقه بندي اقدامات بيماري هاي قلب و عروق، توجه به اهداف، قوانين ملي، نيازها و استانداردهاي بهداشتي ضروري است. اين پژوهش با هدف مقايسه سامانه طبقه بندي اقدامات سلامت قلب و عروق در كشورهاي منتخب، به سياست گذاران بهداشتي در جهت مبارزه با بيماري هاي قلب و عروق و ارتقاي نظام سلامت كمك مي كند.
روش بررسي: اين نوع پژوهش توصيفي- تطبيقي بود و در سال ۱۳۸۶ انجام شد. سامانه هاي طبقه بندي بيماري هاي قلب و عروق كشورهاي آمريكا، استراليا، انگليس و كانادا بررسي گرديد و از طريق اطلاعات موجود در كتب، نشريات، اينترنت و همچنين مكاتبه با كشورهاي منتخب، ساختار سامانه طبقه بندي آن ها استخراج شد. سامانه طبقه بندي بيماري هاي قلب و عروق در كشور ايران نيز بررسي شد، تحليل اين سامانه ها با استفاده از اطلاعات موجود در جداول مقايسه اي انجام گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان دهنده آن است كه تمامي كشورهاي منتخب داراي سامانه طبقه بندي اقدامات قلب و عروق خاص كشور خود هستند. كشورهاي منتخب به استثناي انگليس از يك سامانه طبقه بندي اقدامات چند محوري استفاده مي كنند. در تمامي سامانه هاي اقدامات كشورهاي منتخب، خصوصياتي مانند استفاده از قوانين و استانداردهاي مراقبت، استفاده از آموزش از راه دور، برنامه آموزش ساليانه و مشاوره با متخصصين قلب و عروق ديده مي شود. ايران فاقد سامانه ملي اقدامات سلامت قلب و عروق است.
نتيجه گيري: ملي كردن سامانه طبقه بندي اقدامات سلامت بيماري هاي قلب و عروق در ايران، با توجه به اهداف، نيازهاي جامعه و توسعه فن آوري هاي جديد در جهت پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق و ارتقاي مديريت اطلاعات سلامت ضروري به نظر مي رسد.