مقاله مطالعه تطبيقي مسووليت مدني غير قراردادي متصدي حمل و نقل هوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي مسووليت مدني غير قراردادي متصدي حمل و نقل هوايي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت مدني
مقاله متصدي حمل و نقل هوايي
مقاله بهره بردار هواپيما
مقاله مسووليت محض
مقاله اماره تقصير
مقاله نظريه تقابل خطر
مقاله مزاحمت
مقاله حق مالکيت
مقاله سوء استفاده از حق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باديني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متصدي حمل و نقل هوايي ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان يا روي زمين و آب در نتيجه حرکت اين وسيله آسيب مي بينند، مسووليت مدني غيرقراردادي پيدا کند که در خصوص آن پرسش هاي زيادي مطرح مي شود، از جمله: اين مسووليت متوجه چه شخص يا اشخاصي است؟ افعال زيانبار و خسارات واردشده در نتيجه بهره برداري از هواپيما کدام است و چه ماهيتي دارد و چگونه مي توان حق مالکيت اشخاص بر اموال روي زمين يا آب را با حق به کارگيري و پرواز هواپيماها جمع کرد؟ آيا مسووليت مدني غير قراردادي متصدي حمل و نقل هوايي تابع قواعد عمومي و منوط به اثبات تقصير است يا نوعي «مسووليت محض» است؟ در اين مقاله در پرتو مطالعه تطبيقي به اين پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصيف وضع موجود نظام حقوقي ايران و تفسير قوانين، کاستي هاي نظام حقوقي هم مشخص و پيشنهادهاي لازم ارايه شده است.