مقاله مطالعه تطبيقي مسووليت مدني مالک ساختمان در حقوق ايران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي مسووليت مدني مالک ساختمان در حقوق ايران و فرانسه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرابي
مقاله ساختمان
مقاله مسووليت
مقاله مالک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسووليت هاي خاص، مسووليت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ريزي ساختمان ها آسيب هاي جبران ناپذير ديده اند و اين امر سبب شده که در هر رژيم حقوقي مالک يا محافظ ساختمان مسوول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسوول بود و اين مسووليت وارد ماده ۱۳۸۶ قانون مدني فرانسه و سپس وارد اکثر رژيم هاي حقوقي از جمله ماده ۳۳۳ ق.م ايران شد. حقوقدانان و رويه قضايي فرانسه اين مسووليت را مورد تحليل قرار داده اند که جاي آن در حقوق ايران خالي است. وانگهي با تصويب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به اين که امروزه در بناي يک ساختمان اشخاص زيادي دخيل هستند اين مسووليت متحول شده که تعييين مسوول و جبران خسارات ناشي از فرريزي ساختمان نگرشي دوباره به اين مسووليت را ضروري مي سازد. در اين مقاله با مطالعه تطبيقي ابعاد اين مسووليت روشن مي شود.