مقاله مطالعه تطبيقي مفهوم عقد باطل (در حقوق ايران و مصر، فقه اماميه و عامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي مفهوم عقد باطل (در حقوق ايران و مصر، فقه اماميه و عامه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باطل (بطلان)
مقاله فاسد (فساد)
مقاله عقد
مقاله عمل حقوقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تواضع ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بطلان، وضعيت يک عمل حقوقي است که از نظر حقوقي معتبر نبوده و فاقد آثاري است که در صورت صحت، از آن انتظار مي رفت. درحقيقت، عمل حقوقي باطل، عملي است که فاقد يکي از ارکان اساسي بوده و با تنفيذ بعدي، اعتبار پيدا نمي کند. فقهاي اماميه، کلمه بطلان را در معناي عام، شامل عدم نفوذ نيز مي دانند. در اين پژوهش، درصدد هستيم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهاي همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعليق و … را در فقه اماميه، مذاهب اربعه و حقوق ايران بيان کنيم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان يک کشور اسلامي مبتني بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت هاي آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.