مقاله مطالعه تطبيقي نمايه هاي هواشناسي خشكسالي SPI, SIAP به روش داده كاوي (مطالعه موردي استان كرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۱۷ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي نمايه هاي هواشناسي خشكسالي SPI, SIAP به روش داده كاوي (مطالعه موردي استان كرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده كاوي
مقاله خشكسالي
مقاله قواعد انجمني
مقاله كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني خليل
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارندگي يکي از مهم ترين متغيرهايي است که از آن در تعريف خشکسالي استفاده مي شود. نمايه هاي مختلفي بر پايه بارش براي ارزيابي خشكسالي ارايه شده است كه مي توان به نمايه هاي بارش استاندارد شده (SPI) و معيار بارندگي سالانه (SIAP) اشاره كرد. هر يك از اين نمايه ها براي توصيف خشكسالي، در طبقاتي تقسيم بندي مي شوند كه هر طبقه بيانگر وضعيتي از شدت خشكسالي مي باشد. بررسي حالات وقوع همزمان طبقات هر نمايه معين خشكسالي مي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي تطابق نمايه ها باشد. قواعد انجمني در روش هاي داده كاوي براي كشف قواعد و الگوها در مجموعه اي از داده ها بكار مي رود. براي بررسي تطابق نمايه هاي SPI و SIAP بعد از محاسبه اين نمايه ها براي يازده ايستگاه هواشناسي متعلق به وزارت نيرو واقع در استان كرمانشاه، با بكار بردن قواعد انجمني، وقوع همزماني هر يك از طبقات خشكسالي از اين دو نمايه در مقياس هاي زماني فصلي، نيم سالانه و سالانه بررسي شد. نتايج نشان داد كه در هيچ يك از مقياس هاي زماني، بين طبقات خشكسالي از هر يك از اين دو نمايه در بيشتر موارد تطابق خوبي مشاهده نشد (كمتر از ۵۰ درصد) و رفتار متفاوتي از خشكسالي را نشان مي دهند.