مقاله مطالعه تطبيقي نهادهاي ملي متولي بهره وري در جهان و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي نهادهاي ملي متولي بهره وري در جهان و ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه تطبيقي
مقاله بهره وري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر دستيابي به اهداف بهره وري در برنامه چهارم توسعه در کشور مورد ترديد است، به گونه اي که حتي در سند ملي فرابخشي (ويژه) ارتقاي بهره وري بين مهم اشاره گرديده است که به نظر مي رسد از جمله علل آن عدم وجود سازمان و تشکيلاتي توانمند و برخوردار از امکانات و اعتبارات لازم براي توسعه، آموزش و نظارت بر بهره وري است. بنابراين ضرورت دارد به تجديد ساختار مرکز ملي بهره وري فعلي به صورت جدي پرداخته شود.
اين مطالعه، با هدف دستيابي به اين مهم مقايسه اي ميان ساختار مراکز و نهادهاي منتخب بهره وري در سطح جهان و آسيا انجام داده و راه کارها و توصيه هاي سياستي مفيدي در جهت تجديد ساختار موجود مرکز ملي بهره وري پيشنهاد مي دهد.