مقاله مطالعه تطبيقي نيازهاي انتقالي دانش آموزان ايراني و كانادايي با آسيب هاي بينايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي نيازهاي انتقالي دانش آموزان ايراني و كانادايي با آسيب هاي بينايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان نابيناي ايراني و کانادايي
مقاله مهارت هاي انتقالي
مقاله مطالعه تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي پور طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري اصفهاني عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدپور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش نيازهاي تحصيلي – شغلي دانش آموزان نابيناي ايراني و کانادايي بررسي و با يکديگر مقايسه شد. در اين پژوهش، ۶۰ دانش آموز نابينا و نيمه بيناي دختر و پسر مجتمع هاي آموزشي نرجس، شهيد محبي، و مجتمع آموزشي عبدالعظيم و ۱۲ دانش آموز نابينا و نيمه بيناي کانادايي شرکت داشتند. روش پژوهش زمينه يابي بود و اطلاعات مورد نياز از طريق يک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري و با استفاده از روش آماري خي دو تجزيه و تحليل شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که دانش آموزان نابيناي ايراني در مقايسه با دانش آموزان نابيناي کانادايي براي انتخاب رشته و شغل مناسب، اطلاعات تحصيلي – شغلي کافي ندارند و از احراز انتخاب هاي تحصيلي – شغلي خود مطمئن نيستند. همچنين، ارزشيابي دانش آموزان نابيناي ايراني و کانادايي درباره نقش و ميزان اثربخشي خدمات راهنمايي و مشاوره مدرسه خود در حل مسايل تحصيلي – شغلي، سازشي و خانوادگي آن ها با يکديگر متفاوت هستند. به اين معنا که دانش آموزان نابيناي ايراني از خدمات راهنمايي و مشاوره ارايه شده در مدرسه خود رضايت ندارند و معتقد هستند که مدرسه آن ها را براي يک انتخاب تحصيلي – شغلي نسبتا مطمئن آماده نکرده است. به اين دليل، پيشنهاد مي شود با توجه به يافته هاي اين پژوهش يک واحد آموزشي برنامه ريزي تحصيلي – شغلي خاص دانش آموزان نابينا تدوين شود و پس از اجرا سودمندي آن ارزشيابي شود و نيز دوره هاي آموزشي ويژه براي مشاوران مدارس نابينايان در زمينه آشنايي با رشته هاي تحصيلي و مشاغلي برگزار شود، كه آسيب هاي بينايي در آن ها بي تاثير است.