مقاله مطالعه تطبيقي و سنجش درجه توسعه يافتگي استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي و سنجش درجه توسعه يافتگي استان لرستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه يافتگي
مقاله ايران
مقاله لرستان
مقاله شاخص هاي توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيراوندزاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه نيافتگي و علل آن، از دغدغه هاي بنيادين اقتصاد کشورهاي در حال توسعه نظير ايران است. مباحثي چون جهاني شدن اقتصاد و شتاب تاريخ و ديگر ملاحظات آينده شناختي موضوع توسعه نيز بر اين دغدغه ها اثر افزايشي دارند. در حوزه مباحث منطقه اي اقتصاد ايران، استان لرستان داراي ويژگي هاي خاص و مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي باشد. بنابر طيف وسيعي از آمار و شاخص هاي رسمي و تحقيقي، متاسفانه روندها و گرايش هاي برنامه ريزي و سياست گذاري ها در گذشته، لرستان را با انبوهي از مسايل و معضلات حل نشده و برجاي مانده واگذارده است و از آنجا که يکي از نياز هاي علمي-کاربردي دسترسي به آمار و اطلاعات جامع و كامل جهت برنامه ريزي صحيح ملي و منطقه اي، آگاهي از توانمندي هاي توليدي بخش هاي اقتصادي در مناطق مختلف مي باشد، لذا تعيين موقعيت و جايگاه مناطق مختلف در تقسيم کار و اقتصاد ملي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين پژوهش با علم به اين موضوع و در راستاي برنامه ريزي توسعه ناحيه اي در استان لرستان و تعيين جايگاه آن نسبت به ساير استانهاي کشور انجام و تدوين گرديده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه در سطح کشور، استان لرستان به لحاظ توسعه رتبه ۲۷ را دارا مي باشد و به لحاظ رتبه توسعه در رده استان هاي محروم کشور قرار دارد.