مقاله مطالعه تطبيقي کارکرد ضمير ناخودآگاه در تجارب عرفاني و سوررآليستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي کارکرد ضمير ناخودآگاه در تجارب عرفاني و سوررآليستي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله سوررآليسم
مقاله ضمير ناخودآگاه
مقاله عقل گريزي
مقاله حقيقت برتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق مهر رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضمير ناخودآگاه به دليل رابطه اي که با فطرت آدمي دارد، راهي براي نزديک شدن به «حقيقت برتر» به شمار مي آيد. در تلاش هاي مبتني بر جست وجوي ناخودآگاه، «عقلانيت» به عنوان بزرگ ترين مانع ظهور ناخودآگاه، کنار گذاشته مي شود تا راه براي فعاليت اين ضمير باز شود. عرصه هايي از زندگي آدمي که خالي از نيروهاي اراده و عقل و آگاهي است، بهترين جولانگاه ضمير ناخودآگاه است. چنانکه به عنوان نمونه خواب و رويا يکي از مظاهر ناخودآگاهي و ارتباط با دنياي فراواقعي و حقيقت برتر شمرده مي شود. سوررآليسم با شباهت هاي بسيار زيادي که با معرفت عرفاني دارد، به تبع عرفان، از امکانات ناخودآگاه در رسيدن به هدف متعالي اش بهره ها جسته است. با اينکه در موارد گوناگون، نوع به کارگيري ابزارهاي مشترک بين عرفان و سوررآليسم متفاوت، و گاه حتي متمايز است، و چنين استفاده اي به طور طبيعي بر تفاوت در نتايج تلاش هاي اين دو تأثير خواهد گذاشت، اما ابزار و اهداف نسبتا مشترک عرفان و سوررآليسم در استفاده از ضمير ناخودآگاه براي کشف حقيقت، بررسي مقايسه اي را ضروري تر و منطقي تر مي کند.