سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر عابد بدریان – گروه پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی،ریاضی و فناوری، موسسه پژوهشی برن
طاهره رستگار – عضو هیئت دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس دفتر برنامه ریزی و تالیف کت

چکیده:

پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کیفی است با استفاده از الگوی بردی به بررسی تطبیقی استانداردها و چهارچوبهای برنامه درسی آموزش علوم دوره آموزش عمومی در ایران و چند کشور موفق در آزمونهای TIMSS پرداخته است. از بین یازده کشور موفق که در طول سه دوره آزمون TIMSS طی سالهای ۱۹۹۵، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ دارای میانگین امتیازهای بهتری بودند، پنج کشور سنگاپور، ژاپن، انگلستان، استرالیا و ایلات متحده امریکا جهت مطالعه انتخاب شدند. کشورهای مورد مطالعه دارای نظامهای آموزشی متنوعی هستند و در زمینه تدوین استانداردهای آمزشی و یا چهارچوب های برنامه درسی ملی پیشگام بوده و برنامه های آموزشی مدونی برای سالهای آتی طراحی نموده اند و انتخاب آنها به همین علت بوده است. دربین کشورهای مورد مطالعه فقط ایلات متحده دارای استاندارهای ملی آموزشی علوم است و سایر کشورها دارای برنامه درسی ملی (ژاپن،انگلستان،سنگاپور) یا ایالتی (استرالیا) بوده و با در حال تدوین آن هستند (ایران).روی این اصل جهت بررسی و مقایسه نظام آموزشی علوم در کشورهای مورد مطالعه از چهارچوب های برنامه درسیTIMSS استفاده شده است.