سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن میرزامحمدی – استاد یار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده:

از بدو تأسیس دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی دردانشگاه های ایران حدود بیست سال می گذرد. در این مدت تعداد قابل توجهی از دانشجویان در این رشته فارغ التحصیل شده و اکنون اغلب دردانشگاه های کشور به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت می کنند. با توجه به این مهم،هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وضعیت موجود برنامه های درسی این رشته در مقایسه با همین برنامه ها دربرخی دانشگاه های م عروف جهان وارائه راهکارهای بهبود برنامه های درسی رشته برنامه درسی در ایران است.برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر به شیوه تطبیقی و با استفاده از روش معروف جرج اف بردی انجام شده است.بدین ترتیب ابتدا وضعیت موجود برنامه های درسی دوره دکتری رشته برنامه ریز ی درسی در ایران بررسی شده، آنگاه بابرنامه های درسی این رشته در برخی دانشگاه های معروف جهان دراین رشته،یعنی فلوریدا،میامی،مینه سوتا و تگزاس مقایسه شده است. سپس بر اساس این مقایسه، راهکارهایی برای بهبود وضعیت برنامه های درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی در ایران ارائه شده است