سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید سلیمی – کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری – رئیس سنجش و ارزشیابی شرکت ملی نفت و مدر
سیدطیبه مطیعی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی – کارشناس ارشد واحد آزمون های شغلی سا
منیژه کاوه – دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه

چکیده:

منابع انسانی شایسته، سرمایه های بنیادی و منشاء هرگونه تحول و نوآوری در سازمان ها به شمار می روند . اگر در گذشته دسترسی به طلا و یا سایر منابع طبیعی، منشاء ایجاد ثروت، رشد و توسعه ملی به شمار می آمد، امروزه نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین و پربهاترین ثروت و دارایی هر کشور محسوب گردیده و خلاقیت و نوآوری، معیار دستیابی به رشد و توسعه به شمار می آید . اینگونه است که بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و کاردان، قادر به استفاده از این منابع نمی باشند . در مقابل کشور های پیشرفته ای نیز وجود دارند که بدون اتکا بر منابع طبیعی و ثروت فیزیکی، با تکیه بر نیروی انسانی در دستیابی به ثروت و رشد و توسعه، موفق ظاهر شده اند . آمار بانک جهانی در سال
۱۹۹۸ در جدول۱ مؤید این نکته می باشد دسلر،۱۹۹۹ / ترجمه پارساییان و اعرابی، .۱۳۸۴)