سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مصطفی نوری – استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیداصغر ابن الرسول – استادیار، مجتمع دانشگاهی مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جلال رضائی نور – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
پیمان اخوان – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه علم و صنعت لیران

چکیده:

این مقاله از طریق مرور ادبیات، به بررسی و بازبینی جامع روشهای اندازهگیری دانش و عملکرد آن میپردازد . در این پژوهش، مبتنی بر مطالعه ۵۸ منبع از مراجع متعدد، ۳۳ روش اندازهگیری دانش و سرمایه فکری مورد شناسائی قرار خواهد گرفت . در ادامه با بیان خلاصه محتوای هر یک از این روشها، زمینه برای طبقهبندی آنها در چهار طبقه کلی فراهم میگردد . این چهار طبقه شامل
روشهای سرمایه فکری مستقیم، روشهای کارت امتیازی، روشهای سرمایهگذاری بازار و روشهای بازگشت دارائیها میباشند . در حالیکه مبنای محاسبه دارائیهای دانش سازمان در دو طبقه آخرمعیارهای پولی میباشد، نتایج تحقیق نشان میدهد که دو طبقه اول به شکل آسانتری قابل اجرا در سازمانها میباشد . یافتههای این تحقیق میتواند در شناسائی و انتخاب روش مناسب اندازهگیری دانش کمک شایانی نماید .