سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منیره تحویلدارزاده گاوگانی – کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی ، دانشجوی Ph

چکیده:

کیفیت مراقبت بهداشتی به کیفیت اطلاعات بهداشتی بستگی دارد . با وجود این تاکنون روش ها و چارچوب هایی برای ارزیابی، سنجش و بهبود کیفیت داده ها وجود نداشته است . براین اساس، پژوهش حاضر با هدف تطبیق سیستم های مدیریت کیفیت داده های بهداشتی و درمانی و طراحی الگویی اولیه به منظور بهبود کیفیت کسب اطلاعات بهداشتی و درمانی در کشور انجام گرفت .