سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

الهوردی تقوی – مدیر بهره وری و فناوری سازمان صنایع کوچک ایران، عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

الگوبرداری از جمله ابزارهائی است که اگرچه زمان زیادی از عمر آن نمی گذرد (سال ۱۹۷۹) اما با اقبال و استقبال خوبی روبرو شده است. از یک سو سازمانهای زیادی در سرتاسر جهان با پیروی از شرکت زیراکس آن را بکار بسته و در محور برنامه های بهبود مستمر خود قرار داده اند و از سوی دیگر (این ابزار) جای خود را به شکل مناسبی در مباحث مدیریت کیفیت جامع (TQM) نظیر جوائز مالکوم بالدریج امریکا و EFQM اروپا آن را بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی سازمانهای سرآمد به رسمیت شناخته اند.
در کشور ما نیز چند سالی است که مفاهیم الگوبرداری و منافع آن از طریق برگزاری سمینارها و دوره های اموزشی مطرحشده است و سازمانهای زیادی نیز درصدد اجرای پروژه های الگوبرداری هستند. یکی از نکاتی که در اجرای پروژه های الگوبرداری بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند موفقیت این پروژه ها را تحت تاثیر قرار دهد، انتخاب یک مدل و متدولوژی مناسب الگوبرداری و پیروی از آن است. درسالهای اخیر متدولوژیهای متعددی توسط خبرگان این موضوع و سازمانهای موفق ارائه شده است که تعداد آن ها به بیش از ۳۰ مدل میرسد. انتخاب یک مدل مناسب از بین این تعداد، بخصوص برای سازمانهایی که فاقد تجربه قبلی الگوبرداری هستند بسیار مشکل بوده و حتی ممکن این این سازمانها را دچار سردرگمی نماید.
در این مطالعه، ده مدل از مهمترین و معتبرترین فرایندهای الگوبرداری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته شده است. با این هدف که با بررسی این مدلها بتوان، یک چارچوب کل و مدل ژنریک برای اجرای فرایندهای الگوبرداری ارائه نمود. با این امید که بتوان به سازمانهای صنعتی و بازرگانی کشوران در اجرای موفق پروژه های الگوبرداری کمک نماید.