سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

بهزاد خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک ، تهران

چکیده:

با توجه به سرعت تغییرات، تکنولوژی و پیچیدگی آنها در جوامع و سازمانهای امروزی و وجود رقابت در تولید و فروش محصولات و ارائه خدمات، نیاز به برنامه ریزیهای بلند مدت و استراتژیک جهت پویش محیط و تدوین استراتژیهای آینده نگرانه در سازمانها ضروری می باشد. لذا در این مقاله بر آن شدیم در سازمانهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدمانی جهت رفع مشکل فوق، مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک را بررسی نموده و با توجه به مزایا و معایب هر کدام و مقایسه آنها مدلهای مطرح و هم جهت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای مذکور را ارائه دهیم. به این منظور در ابتدا به تعریف برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه مکاتب و دانشمندان گوناگون مدیریت استراتژیک می پردازیم؛ در ادامه مدلهای برنامه ریزی استراتژیک همچون : ۱- تحلیل سوالات بحرانی ، ۲- ماتریس GE 3- ماتریس BCG 4- ماتریس هوفر ، ۵- ماتریس DPM 6 – مدل فریمن و ذینفعان، ۷- مدل فیلیپس، ۸- ماتریس دوره عمر پورت فولیو ، ۹ – ماتریس ADL10 – مدل PIP ، ۱۱- مدل استراتژی صنعتی ۱۲ – مدل رایت ،۱۳- مدل هیل ، ۱۴- مدل استوتر و فریمن، ۱۵-مدل وایتمن، ۱۶ – مدل گوداشتاین ، ۱۷- مدل دانکن ، ۱۸ – مدل پیگز و روجر ، ۱۹- مدل برایسون ، ۲۰- مدل پورتر ، ۲۱- مدل BSC، ۲۲- مدل دیوید (ماتریس QSPM ماتریس ، SPACE، ماتریس CPMو ماتریس SWOT) و … را بررسی کرده و در نهایت با مطالعه تطبیقی آنها در سازمانهای یاد شده مدلی برترو مطرح جهت برنامه ریزی استراتژیک را ارائه می دهیم.