سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
احد نژادابراهیمی – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شهریار کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:
تاثیر متقابل فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه را می توان در بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی مشاهده نمود، یکی از این مولفه هامعماری است که در دوره های تاریخی به خاطر ارتباطات قومی و حکومتی بر همدیگر تاثیر گذاشته اند و تغییر یک دیگری را نیز متاثر میکرده است دگرگونی های دوران معاصر به سبب صنعتی شدن جهان و ورود مدرنیسم به صورت اجتناب ناپذیری در بسیاری از کشور هایمنطقه به خصوص در ایران و ترکیه قابل مشاهده می باشد.مطالعات انجام یافته نشان می دهد که روند تغییرات انجام یافته در جریان معماری ایران و ترکیه به لحاظ مولفه های تاثیر گذار سیاسی-اجتماعی-اقتصادی دارای روند مشابه و یکسانی بوده اند تغییر حکومت-ملی گرایی-توجه به باستان شناسی و اوج و شکوه پیش از اسلام از مواردتاثیرگذار بر معماری دو کشور می باشند. هدف این تحقیق شناساندن عوامل ،جنبش ها و جریانات سیاسی،فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی تاثیر گذار هم عصر این دو کشور بر اندیشه های معمارانه و قالب های فکری معماران می باشد و دوره ی تاریخی معاصر بر گستره ی زمانی دهه ی ۱۹۲۰ به بعد اطلاق می شودتا آغاز تجربه ی مدرنیسم،صنعتی شدن،ملی گرایی وجهانی شدن را در این دو کشور پوشش دهد