سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد شربت اوغلی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
امیر عرفانیان – دانشجوی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ابتدا پیرامون مفهوم ریسک ،انواع ریسک های بانکی وبالاخص مهمترین ریسکهای بانکی مطالبی بیان می شود. سپس به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی و روشهای اندازه گیری این ریسکها در موسسات مالی پرداخته می شود. در ادامه سه روش اصلی اندازه گیری ریسک عملیاتی یعنی روش شاخص پایه، روش استاندارد و روشهای اندازه گیری پیشرفته بیان شده و دو مورد اول دستور العمل های کمیته بال مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. بخش بعد به عملیاتی کردن روشهای شاخص پایه و استاندارد در بانک صنعت و معدن اختصاص دارد. خروجی اصلی این تحقیق ، میزان سرمایه لازم برای مقابله با انواع ریسکهای عملیاتی در بانک صنعت و معدن برطبق دو روش شاخص پایه و استاندارد می باشد که در ادامه تحقیق، ذکر شده است.