سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
پونه پیری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سید کاظم علوی پناه – استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
بهزاد آزادگان – عضو هیات علمی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

فراهم آوردن غذا و مسکن مناسب برای مردم، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و غیره از اهداف هر کشوری است. رسیدن به این اهداف بدون استفاده از ابزار و فناوری های گسترده تر و جدیدتر امکان پذیر نیست . یکی از ابزارهای موثر در این زمینه استفاده از فناوری دورسنجی و بهره گیری از ابزارهای ماهواره ای است . در این مطالعه امکان پذیری تفکیک طیفی کلاس های مختلف در منطقه شهریار و محمد شهر بررسی گردید و بدین منظور از تصاویر ماهواره IRS استفاده شد. با استفاده از نرم افزار IL WIS و ERDAS پردازش های لازم بر روی تصاویر صورت گرفت. به کمک نقشه های خاک، تفسیر ترکیب رنگی کاذب از منطقه وعملیات میدانی ۷ کلاس خاک و ۱۷ کلاس گیاهی در منطقه شناسایی شد. جهت ارزیابی خصوصیات طیفی کلاس ها از ۲۷ شاخص طیفی، بررسی های آماری نمونه های آموزشی استفاده شد . نتایج بررسی ها و تجزیه تحلیل ها نشان داد شاخص های ،VI06 ،VI03 ،VNIR2، VI02 و VI21 به عنوان بهترین شاخص ها در تفکیک پذیری طیفی کلاس های مطرح در منطقه مورد مطالعه معرفی نمود . نتایج این تحقیق نشان داد که داده های سنجیده P6 قابلیت تفکیک ارقام مختلف گندم را از بسیاری گیاهان دارد . طی این پژوهش مشخص شد که داده های سنجیده P6 ماهواره IRS قابلیت تهیه این نقشه ها را با دقت مطلوبی دارا می باشد.