سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شکوه فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی کاشانی – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالمهدی بخشنده – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور مطالعه و توجیه عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانه از طریق بررسی صفات مرفولوژیکی در فواصل متفاوت کاشت آزمایشی در قالبطرح کرت های نواری با طرح پایه بلوک های کامل تصافددی در ۴ تعداد در سال های زراعی ۷۷-۷۸ و ۷۸-۷۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول واقع در شمال خوزستان اجرا گردید و مقاله حاضر بخشی از نتایج طرح را ارائه می کند.