مقاله مطالعه تغييرات رويش درختان چنار پنج منطقه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات رويش درختان چنار پنج منطقه شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله تهران
مقاله پايش
مقاله چنار
مقاله حلقه هاي رويشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدكروري سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: متيني زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شبستاني شهيده
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پوركهرود حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر تهران، پايتخت ايران از کلانشهرهاي بزرگ دنياست که جمعيتي نزديك به هشت ميليون نفر را در خود جاي داده است. به همين دليل ساليانه با وجود اعمال مديريت هاي جنبي فراوان، بر آلودگي اين شهر افزوده شده است. انتخاب گياهان متناسب با محيط، در طراحي فضاي سبز، بسيار کارامد است. درختان با توجه به عمر طولاني خود به عنوان موجودات زنده، مي توانند بهترين و دقيق ترين شاخص براي تحقيق روي تنش هاي محيطي باشند. در اين تحقيق، ابتدا ۶۰ پايه از گونه چنار (Platanus orientalis) در پنج منطقه تهران با اندازه هاي مختلف آلودگي و جمعيت و بر اساس نقشه آلودگي شهر تهران نشانه گذاري شد. پس از نمونه برداري، با استفاده از مته سال سنج در دو جهت عمود برهم و در ارتفاع برابر سينه، مقدار رويش ساليانه ۲۵ سال گذشته تعيين شد. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که رويش درختان چنار به ويژه طي ۱۰ سال اخير به شدت کاهش يافته است، درحالي که درختان چنار بررسي شده با قطر برابر سينه متوسط ۳۶ سانتي متر، هنوز در دوره جواني و رويش مطلوب هستند. محاسبات آماري انجام گرفته روي مقدار رويش نشان مي دهد که مناطق سعادت آباد و آزادي نسبت به ديگر مناطق داراي رويش بيشتر و مناطق يخچال و نارمک داراي رويش کمتر هستند و منطقه مفتح در حد واسط مناطق ديگر از نظر رويش قرار دارد. مقايسه نتايج با داده هاي بارندگي نشان مي دهد که نوسان رويشي با تغييرات بارندگي همخواني ندارد که ممکن است نشان دهنده ديگر عوامل اثرگذار مانند آلاينده هاي هوا بر رويش باشد.